Laparoskopik Tüp Tamiri

Gebe kalabilirliği artırmak amacı ile yapılan adezyolizis ve tüp tamiri

Adezyolizis: karın içindeki, yumurtalıklar, rahim, tüpler ve barsaklar arasında olabilen yapışıklıkların açılmasıdır. Önceden geçirilmiş enfeksiyonlar, apandisit ameliyatı, dış gebelik ameliyatı, yumurtalık kisti gibi ameliyatlar veya endometriozis hastalığı tüp ve yumurtalığın arasında yapışıklıklara yol açarak yumurtalıktan her ay oluşan yumurtayı tüpün içine almasına engel olabilir. Bu yapışıklıklar laparoskopik cerrahi ile açılabilir (adezyolizis). İlave kısırlık nedenleri yoksa bu hastalarda başka tedavi gerekmeden adezyolizis ile gebelik olabilir. Laparoskopi yapıldığında çok aşırı yapışıklıklar varsa bunlar adezyolizisden az fayda görür.

Tıkanık tüplerin açılması (salpingoneostomi)

Fimbriyoplasti: kısmi olarak kapalı olan tüpün ucunun açılması.

Salpingonestomi: tam kapalı olan tüpün yumurtalık tarafındaki ağzının açılması.

Laparoskopi sırasında kapalı olan tüpler açılabilir. Özellikle geçirilen ameliyatlar veya enfeksiyonlarla  tüplerin  karın boşluğuna açılan yumurtalığa komşu ucundan tıkanabilen  tüpün içinde sıvı birikir. Buna hidrosalpinks denir.  Hidrosalpinks olan tüplerde ucu tıkalı olduğu gibi bazen tüpün içi de hasarlanır, Tüpün yumurtayı ve spermi taşıma ve içinde yumurtanın sperm ile döllenmesini sağlama fonksiyonu bozulabilir. hidrosalpinks durumunda tüpün tıkalı olan ucu laparoskopik cerrahi ile açılır (salpingoneostomi), tüpün içini döşeyen mukozası ve kıvrımları normalse bunlarda %30 40 gebelik şansı oluşur. Ucu açıldığında tüpün içi ileri derecede hasarlı ise gebelik şansı düşüktür.

Hidrosalpinks durumunda laparoskopik cerrahi ile tüplerin çıkarılması(salpenjektomi)

Tüplerin ucu tıkanıp ileri derecede şiştiği ve tüpün iç yapısının hasarlandığı hidrosalpinks durumlarında tıkalı ucun açılması gebelik oranını önemli derecede artırmadığından böyle hastalarda  tıkalı olup şişen tüpler çıkarıldıktan sonra tüp bebek tedavisi yapılır. Sıvı dolu tüp çıkarılmadan tüp bebek tedavisi yapılırsa tüpün içindeki sıvı rahim içine de akarak rahim içine transfer edilen  embriyonun rahim içine tutunup büyümesini zorlaştırmakta ve gebelik başarısını düşürmektedir. Şişmiş tüpler çıkarıldıktan sonra tüp bebek tedavisinin başarı şansı artmaktadır.

Menü