Myomlar

Myomlar rahimin kas tabakasından gelişen iyi huylu tümörlerdir. 30 yaş üstü kadınların %30-40 ında myom görülür. Nadir olarak 15 yaşından itibaren de görülebilir. Myom çok sık görüldüğünden çoğu kadında hiçbir belirti ve şikayet vermez. Myomun rahimde yerleşme yerine göre şikayet verebilir. Myom genellikle adet sırasında fazla kanam, adetler haricinde ara kanamaları, infertilite ve nadir olarak da kasık ağrısı yapabilir. En sık şikayeti rahim iç boşluğuna doğru büyüyen submüköz myomlar yapar.  Rahim dış yüzünden karın boşluğuna doğru büyüyen myomlar önemsiz olup genellikle şikayet vermezler. Myomlar irili ufaklı birden fazla ve değişik yerleşim yerlerinde olabilir.Myomların rahimde yerleştikleri yerler çok önemlidir. Rahimin içini döşeyen endometrium denen tabakanın hemen altından gelişip rahimin iç boşluğuna doğru büyüyen (submüköz) myomlar gebeliğin yuvalanıp büyüyeceği yeri bozup daraltacağından
en önemli olanlardır. Diğer yerleşim yerleri rahimin duvarının orta yerinde olanlar (intra mural myomlar) ve rahim duvarının en dışından gelişip rahim dış yüzünden karın boşluğuna doğru büyüyen (subseröz) myomlardır. Myomların tanısı jinekolojik muyene, vajinal ultrasonografi ve gerekirse histeroskopi (rahim içine histeroskopla girilip görüntülenmesi) ile konur. Yerleşim yerlerine göre 3’e ayrılır;

  • 1. Rahimin dış yüzünden karın boşluğuna doğru büyüyen (subseröz) myomlar
  • 2 Rahim duvarının ortasında büyüyen (intramural) myomlar
  • 3. Rahimin iç boşluğuna doğru büyüyen (submüköz) myomlar

Myomlarda tedavi: Myomlar sık görüldüğünden ve çoğunda da şikayete neden olmadığından tedavi gerektirmezler. Myomlarda eğer tedavi gerektiriyorsa cerrahi tedavi yapılır. Myomlarda en sık ameliyat nedenleri aşırı kanama yaparak kansızlığa neden olmaları, kısırlık ve düşüklere neden olmalarıdır. Özellikle rahim içine doğru veya rahim duvarında büyüyen myomlarda bu şikayetler olur.

Myomların cerrahi tedavisi hastanın şikayeti, myomların yerleşim yerleri, myomların sayısı, myomlarla birlikte topluca rahimin büyüklüğü, hastanın yaşı ve hastanın çocuk isteğinin olup olmamasına göre değişir. Rahim içine doğru büyüyen submüköz myomlar karına herhangi bir kesi yapılmadan vajinal yolla histeroskopik cerrahi ile çıkarılır. Rahim duvarında veya rahimin dışına doğru büyüyen myomlar laparoskopik veya laparatomi (açık ameliyat) ile çıkarılır. Myomların çıkarılmasında önemli noktalar: iyi bir teknik uygulayarak ameliyat sonrası oluşabilecek yapışıklıkların azaltılması, rahim içini döşeyen endometrium tabakasına zarar vermeden myomların çıkarılması ve rahimin bütünlüğünün bozulmamasıdır.

Tüp bebek tedavisi olacak hastalarda eğer submüköz (rahim içine doğru büyüyen ) myom varsa histeroskopi ile çıkarılmalıdır. Rahim duvarında olan (intramural) myomlar rahim iç tabakasına  (endometrium) bası yapıyorsa veya önce başarısız tedaviler olmuşsa bunlar da tüp bebek tedavisi öncesi çıkarılır. Rahimin dışına doğru büyüyen (subseröz) myomların gebelikle ilgisi genellikle olmadığından aşır büyümediği sürece alınması gerekli değildir.

Menü