Videolar

Doğuştan olan rahimin iki taslağının birleşememesi sonucu iki ayrı rahim cismi görüntüsü

Kornual gebeliğin histeroskopide görünümü

Rahim içerisinde infertilite ve düşüklere yol açan yapışıklığın rahim filmindeki görüntüsü ve histeroskopik cerrahi ile açılması.

Histeroskopik septum (rahimde perde) kesilmesi

Doğuştan olan infertilite ve düşüklere neden olabilen rahim içerisindeki septum (“perde”) rahim filmiyle tanınabilir kesin tanısı histeroskopi ve gerekirse laparoskopi ile yapılır . Rahimde perde olan bir hastada rahim filmi (HSG), laparoskopik olarak rahimin karın tarafından görüntüsü ve histeroskopik olarak bu perdenin kesilmesi görülmektedir.

Rahim içerisine doğru büyüyen (submuköz) miyomlar düzensiz kanama, artmış adet kanaması infertilite ve düşüklere neden olabilir. Bunlar histeroskopik cerrahi ile alınabilir.

Rahimin içerisine doğru büyüyen myomun histeroskopik görünümü

Rahim içerisinde sık görülen düzensiz kanamalara ve bazende infertillite ve düşüklere neden olabilen polipler histeroskopik cerrahi ile alınabilir

Histeroskopi Endometrial Polip

Endometrial Polip

PKOS’da Overlerin Laparoskopik Görünümü.

Rahimin dış yüzünden karın duvarına doğru büyüyen genellikle şikayet vermeyip tedavi gerektirmeyen myomların laparoskopik görünümü

Myom veya aşırı kanama nedeniyle yaşı ilerlemiş çocuk isteği olmayan hastalarda rahimin alınması gerektiğinde açık ameliyatla karın duvarı kesilmeden laparoskopik olarak rahim alınabilir.

Dış gebelik olupta ameliyat gerektiren ancak ileride yine çocuk isteyen hastalarda tüpü almadan laparoskopik olarak dış gebeliğin alınması

Yumurtalıkta kadınlarda sık görünen endometrioma (“çikolota kisti”) olan bir hastada yumurtalık dokusuna zarar vermeden, yumurta rezervini azaltmadan laparoskopik olarak kistin çıkarılması.

Ultrasonografide yumurtalıkta rüptüre olmuş ve içinde papiller çıkıntılar görünen kistin normal yumurtalık dokusuna zarar verilmeden laparoskopik olarak çıkarılması.

Tübanın ucu daha önce geçirilen enfeksiyon veya ameliyatlar nedeniyle yapışırsa tüpün içinde sıvı birikip şişebilir. Böyle bir hastada tüp bebek tedavisi yapılacaksa bu tıkalı ve şişmiş tüpün laparoskopik olarak yumurtalığın kanlanmasına zarar vermeden alınması gebelik başarısını artırmaktadır.

Rahim filmi çekilirken bazen rahim kasılır rahimden tüplere doğru ilaç geçmez. Bu konuda tecrübesi olmayanlar tarafından yanlışlıkla tüpler kapalı sanılıp tüpleri açmak için ameliyat yapılabilir. Bu şikayetle gelen bir hastamızda yapılan laparoskopide iki taraflı tüplerin açık olduğu görülmektedir.

Laparoskopi sırasında tübanın sperm ile yumurtanın döllendiği ampüller bölgesinin optik aletle girilip gözlenmesi. Bu kısım da lümen, mukoza ve kıvrımlar normal görünüyorsa tübanın ucu açıldığı zaman kendiliğinden ameliyat sonrası gebelik olabilir. Burası anormal ise tüba açıkta olsa gebelik şansı düşüktür.

Tübanın ucu kapanıp içerisi sıvı ile dolup şişen (hidrosalpinks) olan bir hastada kapalı tüpün açılması

Tüpleri kapalı olan bir hastada laparoskopik olarak kapalı uçların açılması(salpingoneostomi) ve tübanın içerisine optik aletle girilip tübal mukoza ve lümenin normal olup olmadığının gözlenmesi (salpingoskopi)

Menü